Gabinet terapii orgonowej
Terapia przeciwnowotworowa oddziaływania orgonem wg. metody Wilhelma Reicha * wpływa w różnym stopniu na rozpad , zatrzymanie guza, lub innej postaci zmian nowotworowych. Zawsze poprawia i wzmacnia organizm i jest wspomagająca w leczeniu każdej choroby włącznie z autyzmem i niepłodnością oraz innymi chorobami psychicznymi. Wspomaga każdą zastosowaną inną terapię leczenia nowotworów w tym chemiczną. A nawet ją ulepsza i adaptuje tą terapię chemiczną dla pacjenta co zmniejsza jej skutki uboczne. Tak jak magnetyzery przeciwdziałają odkładaniu się kamienia w kaloryferach tak działa terapia orgonowa uzdatnia wszystko co przenika. Terapia orgonowa działa na poziomie próżni w atomach. Ciąg elementarnych magnetycznych wirowych strumieni orgonu przepływa przez próżnie atomów zwiększając ich potencjał energetyczny i jakość wszystkiego się poprawia zwiększając w efekcie końcowym potencjał emocjonalny człowieka. To jest główny atut uleczalności chorób.


Pofesor Wilhelm Reich w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w większości miał problem po zastosowaniu terapii z powodu gwałtownie rozpadających się guzów nowotworowych. Na dzisiaj w takich ekstremalnych sytuacjach konieczne by było zastosowanie dializy nerek aczkolwiek dawka orgonu w czasie zabiegu przewidziana jest na spokojny proces naprawczy organizmu za pomocą własnych sił i właściwego wzorca DNA. Przewidziana jest przed terapią ocena stanu emocjonalnego pacjenta i tym samym dawkowanie w czasie terapii. W gabinecie jest drugi punktowy emiter orgonu, który działa bezpośrednio na guzy konkretnie zlokalizowane. Dostarczenie więc minimalnej dokumentacji medycznej o lokalizacji guza i przerzutów jest wskazane.


Uniwersalność terapii orgonowej polega na głównym źródle pochodzenia chorób czyli dużych braków zasobów orgonu w otoczeniu a później w organizmie, które decydują o prawidłowym funkcjonowaniu DNA. Można powiedzieć, że orgon odtwarza urodzeniowe DNA i to sprawia, że organizm praktycznie sam uruchamia procesy naprawcze. Więc organizm powraca do pierwotnego zdrowa. Możliwe są przy terapii orogonowej procesy „EPI” uszlachetniania DNA poddanemu strumieniowi laminarnego orgonu. To jest możliwe, gdy dziecko np. posiada wzorce DNA zdrowych rodziców mimo, że samo urodziło się z pewnymi wadami lub niedyspozycjami organizmu.

Znając zasadę i sposób działania orgonu w atmosferze jego pierwotnego i pozytywnego działania na łańcuch DNA można przewidywać w/w terapii zainicjowanie procesów naprawczych w organizmie na różnym poziomie naprawy i w różnym czasie po terapii. 

Przepływowy linearny akumulator orgonu własnego projektu na bazie własnych doświadczeń od 1995 roku, przywraca harmonijne i pełne oddziaływanie orgonu na człowieka . Wypełnia, uzupełnia, doładowuje łańcuch DNA dający wzorzec do prawidłowego działania wszystkich funkcji w organizmie. 

Na czas terapii przywraca się pierwotny silny STRUMIEŃ ORGONU przepływający od głowy do nóg na czas około 30-45 minut.


Strumień orgonu musi być wystarczający do przywrócenia pełni prążków w DNA z powodu długotrwałego spożywania mało wartościowego w orgon pożywienia w tym produktów GMO oraz linearny czyli NIE turbulentny, nie zaburzony przez silne źródła fal elektromagnetycznych fal krótkich jak telefonia GSM, elektrownie jądrowe zubażające ilość orgonu w promieniu 40-80km.Naukowcy i lekarze mogą dzisiaj leczyć praktycznie każde zmiany nowotworowe i choroby masowe w dość krótkim czasie przez oddziaływanie na łańcuch DNA bo posiadają nieujawnioną na razie mapę DNA , praktycznie szpitale w formie jakiej istnieją nie są już konieczne!

Wadą ich terapii; mimo, że praktycznie nie jest popularna jeszcze; może być, że NIE używają skumulowanej energii orgonu , która jest gwarantem PODTRZYMYWANIA (utrzymywania napięcia energetycznego między dwiema spiralami DNA) wstawionego nowego prążka, który potrafią precyzyjnie wstawić.


Orogonowe urządzenie terapeutyczne w gabinecie w czasie swojego działania daje pełnię spokojnego przepływu orgonu na organizm w takim stopniu aby uzupełnić prążki w DNA (doprowadzić do pierwotnego wzorca DNA) i zainicjować poprzez własne siły życiowe auto naprawę organizmu. 

Zakłócenia wynikające z funkcjonowania dzisiejszej cywilizacji powodują słabość oraz chaos w przepływie orgonu przy powierzchni ziemi a nawet jego brak w pobliżu anten bazowych fal krótkich takich jak telefonia GSM lub w pobliżu elektrowni jądrowych w zurbanizowanych rejonach Ziemi co ma wpływ na obniżenie jakości funkcjonowania organizmu człowieka w jego wszystkich aspektach co przekłada się również na niechciane modyfikacje DNA , które mogą powodować np. nowotwory i inne każde zmiany w DNA co ma to później dalszy wpływ na pokolenia przenoszące to samo DNA. Zakłócony może być nawet wyglą
d człowieka w kolejnych pokoleniach.

Terapia linearnym akumulatorem orgonu jest jakby„przeniesieniem” człowieka na czas terapii do zupełnie odległego dziewiczego środowiska naturalnego z normalną kosmiczną pulsacją Orgonu w tym miejscu !  

Terapia jest bezinwazyjna polega na przesiadywaniu około 30 – 45 min w przepływowym akumulatorze orgonu w atmosferze skondensowanego linearnego orgonu oraz odczuwania i odsłuchiwania w tym czasie sygnałów akustycznych bazowych plus działanie punktowym emiterem orgonu na szczególnie chore miejsca. W czasie terapii nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem przez dotyk . Nie ma takiej potrzeby orgon przelatuje przez człowieka jak przez sitko penetrując wnętrze. Człowiek jest dla orgonu wielkim rusztowaniem 3D przez, które przenika orgon jak wiatr. Trzeba więc ORGON tylko ukierunkować i skumulować aby się opierał zewnętrznym zakłóceniom w obrębie gabinetu terapii.

Zapraszam na terapię.


Do zabiegu potrzebne jest:

- pacjent w lekkim ubraniu zaopatrzony w inne leki konieczne z powodu innych terapii

- dokumentacja medyczna lub informacja o lokalizacji guza o prowadzonych innych terapiach

- pacjent powinien być na czczo lub 6 godzin po ostatnim jedzeniu,

- wyrażenie zgody na przeprowadzenie terapii wg opisu j/w, która z zasady jest nieinwazyjna; nie ma injekcji, połykania tabletek, picia płynów jak również trzymania sond elektrycznych w rękach.


Cena 80 zł za 45 min obsługi pacjenta przy sprzęcie


W terapii ( w gabinecie) mogą uczestniczyć wszystkie osoby podróżujące z pacjentem.

Dostępne dzisiaj informacje odnośnie innych gabinetów terapii na świecie w Google pod hasłem ; Orogone Therapy .... , Wilhelm Reich…..


Kontakt: 
e-mail: 
maycom@maycom.pl 
Tel: 18-547-42-22 w 101 

+48 502 540 402
od 8 do 16 pon – Pt