Gabinet terapii eteryczno orgonowej


Terapia wzmacniająca i wspomagająca w leczeniu każdej choroby u dzieci .

Znając zasadę i sposób działania eteru i orgonu w atmosferze jego pierwotnego i pozytywnego działania na łańcuch DNA można przewidywać w/w terapii zainicjowanie procesów naprawczych w organizmie na różnym poziomie naprawy i w różnym czasie po terapii.

Przepływowy linearny akumulator eteru/orgonu własnego projektu na bazie własnych doświadczeń od 1995 roku, przywraca harmonijne i pełne oddziaływanie eteru / orgonu na człowieka . Wypełnia, uzupełnia, doładowuje łańcuch DNA dający wzorzec do prawidłowego działania wszystkich funkcji w organizmie.

Na czas terapii przywraca się pierwotny silny (wystarczający do przywrócenia pełni prążków w DNA) i linearny (niezaburzony głównie przez silne źródła fal elektromagnetycznych i elektrownie jądrowe ) sposób działania eteru / orgonu na organizm.
Urządzenie terapeutyczne w czasie swojego działania daje pełnię napięcia eteryczno orgonowego na organizm w takim stopniu aby zainicjować poprzez własne siły życiowe auto naprawę organizmu.

Zakłócenia wynikające z funkcjonowania dzisiejszej cywilizacji powodują słabość napięcia eteryczno-orgonowego w zurbanizowanych rejonach Ziemi co ma wpływ na obniżenie jakości funkcjonowania organizmu człowieka w jego wszystkich aspektach co przekłada się również na następne pokolenia.

Terapia linearnym akumulatorem eteru i orgonu jest przeniesieniem człowieka na czas terapii do zupełnie odległego dziewiczego środowiska naturalnego silnie zjonizowanego ujemnie.

Terapia jest bezinwazyjna polega na przesiadywaniu około 30 – 45 min w przepływowym akumulatorze orgonu w atmosferze skondensowanego linearnego eteru/orgonu oraz odczuwania i odsłuchiwania w tym czasie sygnałów bazowych

Cena za 30-45 min terapii zawiera jedynie opłatę za poświęcony czas i obsługę w czasie terapii. Dla dzieci nie uposażonych w trudnej sytuacji materialnej usługa jest darmowa.

Dodatkowych wpłat można dokonywać na konto Fundacji Badań Wykorzystania Eteru-Orgonu w Życiu Codziennym Człowieka, Zwierząt i Ochrony Środowiska Naturalnego Człowieka.


Kontakt:
e-mail: maycom@maycom.pl
Tel: 18-547-42-22 w 101
od 8 do 16 pon - pt